Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
4 niedziela wielkanocna
Homilia do młodzieży

Odważni ludzie pośród nas

25/04/21 s. Arletta Ziółkowska
W Ewangelii Chrystus mówi o tym, że jest dobrym pasterzem. Dobry pasterz, to ten, który zna swoje owce, wie ile ich ma, opiekuje się nimi. Co więcej ryzykuje dla nich życie. Pan Jezus zaryzykował swoje życie. Przyjął na siebie trud męki i okrutnej śmierci. Między Jezusem – Pasterzem, a Jego owcami, czyli Jego wyznawcami istnieje głęboka więź. Chrystus nas zna. Zna nasze tęsknoty, potrzeby. I dlatego mówi do nas: „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają”.