Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

5 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe
21/03/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Wielkość miłości mierzy się wielkością daru. Miłość Boga do człowieka jest nieskończona, ponieważ nieskończony jest dar ofiarowany ludziom przez Ojca w Jezusie Chrystusie. Człowiek wierzący, doświadczając tej nieskończonej miłości Ojca, łatwiej zrozumie istotne znaczenie Eucharystii. Zaś kontemplacja Eucharystii, żywe uczestnictwo w niej, przybliża nieskończoną miłość Boga do nas.
Sugestie słuchacza
21/03/21 Michał Piotr Gniadek
Okazuje się, że władca tego świata wciąż ma wiele do powiedzenia. Jego oferta jest niezwykle różnorodna, odpowiada na dzisiejsze potrzeby, nawet te najbardziej wydumane, nie wykluczając skrajnie destrukcyjnych. Pan Jezus zapowiada sąd na tym światem, na skutek którego szatan zostanie przepędzony. Wywyższenie Zbawiciela będzie źródłem nawrócenia wszystkich. W znaku krzyża upatrujemy mocy naszej wiary i nadziei.
Homilia do dorosłych
21/03/21 ks. Adam Kalbarczyk
To, co ma się z Nim stać, co ma się przez Niego dokonać, wyraża Jezus za pomocą obrazu ziarna pszenicznego, które wpadłszy w ziemię, musi obumrzeć, by wydać obfity plon. Ziarno pszenicy nie spełni swego przeznaczenia, jeśli pozostanie nienaruszone. Musi być wrzucone w glebę, by zgnić, obumrzeć. Tylko wtedy może zakiełkować, wzejść, dojrzewać i zaowocować. Przypowieść ta wyraża drogę życiową Jezusa. Poprzez swoje wcielenie Jezus został „wysiany” na ziemię niczym ziarno pszeniczne, jako prawdziwy człowiek „zakorzenił” się w tym świecie, poznał nieurodzajne, oddane śmierci, nieodkupione obszary ludzkiego życia.
Homilia do dorosłych
21/03/21 ks. Bartłomiej Kupś
Jakiego Boga odnaleźli Grecy? Boga, który mówi o sobie, że nadeszła jego godzina, aby został uwielbiony. Boga, który jak ziarno chce obumrzeć, by potem przynieść plon obfity. Boga, który jest gotów stracić swoje życie, by inni mieli je w obfitości (por. J 12, 23-25). Z pewnością zdziwili się Grecy wizją takiego Boga. A gdyby usłyszeliby fragment Listu do Hebrajczyków, który my usłyszeliśmy przed chwilą, jaka byłaby ich reakcja? „Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
Homilia do młodzieży
21/03/21 ks. Wojciech Nowicki
„Ojcze, wybaw mnie od tej godziny”. Co sprawiło, że Jezus odczuł lęk? Bliskość godziny, o której mówi, to znaczy: bliskość krzyża. Jezus wie, że odkupienie człowieka dokona się przez ogromne cierpienie i po ludzku się tego lęka. Zaraz jednak dodaje słowa: „Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje”. Jezus jako człowiek zmaga się, a w tym zmaganiu rozmawia z Ojcem, czyli modli się. I ta modlitwa prowadzi Go do potwierdzenia swej zasadniczej misji: nie przyszedł wypełnić swojej woli, ale wolę Ojca. I nawet, jeśli wypełnienie tej woli oznacza ogromne cierpienie, Jezus mówi: chcę.
Homilia do dzieci
21/03/21 ks. Andrzej Muńko
Cel homilii i potrzebne rekwizyty Celem homilii jest uświadomienie słuchaczom, że każdy z nas ma za zadanie, aby poznając Boga i Jego naukę, prowadzić innych do spotkania z Ojcem Niebieskim. Potrzebne rekwizyty: tablica do zapisywania wyników, mazak, drobny upominek (może być książeczka dla dzieci, pomagająca zrozumieć chrześcijaństwo) lub nagrody dla wszystkich dzieci za udział w quizie, kartka z pytaniami.