Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Droga do życia w pełni

21/03/21 ks. Adam Kalbarczyk
To, co ma się z Nim stać, co ma się przez Niego dokonać, wyraża Jezus za pomocą obrazu ziarna pszenicznego, które wpadłszy w ziemię, musi obumrzeć, by wydać obfity plon. Ziarno pszenicy nie spełni swego przeznaczenia, jeśli pozostanie nienaruszone. Musi być wrzucone w glebę, by zgnić, obumrzeć. Tylko wtedy może zakiełkować, wzejść, dojrzewać i zaowocować. Przypowieść ta wyraża drogę życiową Jezusa. Poprzez swoje wcielenie Jezus został „wysiany” na ziemię niczym ziarno pszeniczne, jako prawdziwy człowiek „zakorzenił” się w tym świecie, poznał nieurodzajne, oddane śmierci, nieodkupione obszary ludzkiego życia.