Polecamy
5 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie programowe

Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy (sugestie programowe)

21/03/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Wielkość miłości mierzy się wielkością daru. Miłość Boga do człowieka jest nieskończona, ponieważ nieskończony jest dar ofiarowany ludziom przez Ojca w Jezusie Chrystusie. Człowiek wierzący, doświadczając tej nieskończonej miłości Ojca, łatwiej zrozumie istotne znaczenie Eucharystii. Zaś kontemplacja Eucharystii, żywe uczestnictwo w niej, przybliża nieskończoną miłość Boga do nas.
Kontemplacja oblicza Jezusa została przez Jana Pawła II określona jako najważniejszy cel chrześcijan na trzecie tysiąclecie (NMI 15). Homilista może przypomnieć, kontemplowanie i naśladowanie Chrystusa jest zadaniem na całe życie. „Niezależnie od tego, czy za dwa tygodnie przystąpimy do sakramentów inicjacji, czy od wielu lat żyjemy jako katolicy, musimy nieustannie walczyć o pogłębienie swojej wiary w Chrystusa” (DH 75).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.