Polecamy
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
24,90 zł 20,90 zł
5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Quarere Deum – szukanie Boga

21/03/21 ks. Bartłomiej Kupś
Jakiego Boga odnaleźli Grecy? Boga, który mówi o sobie, że nadeszła jego godzina, aby został uwielbiony. Boga, który jak ziarno chce obumrzeć, by potem przynieść plon obfity. Boga, który jest gotów stracić swoje życie, by inni mieli je w obfitości (por. J 12, 23-25). Z pewnością zdziwili się Grecy wizją takiego Boga. A gdyby usłyszeliby fragment Listu do Hebrajczyków, który my usłyszeliśmy przed chwilą, jaka byłaby ich reakcja? „Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem, za swych dni doczesnych, zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.