Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Niedziela Palmowa

Sugestie słuchacza
28/03/21 Sławomir Zatwardnicki
Dobrze byłoby, żeby kaznodzieja ukazał związek ukrzyżowania z Eucharystią. Nurtująca jawi mi się kwestia wydania ciała przed ukrzyżowaniem – ustanowienie Eucharystii następuje przecież dzień wcześniej niż męka. Czy w takim razie trzeba było tej „krwawej jatki” wielkopiątkowej?
Homilia do dzieci
28/03/21 Danuta Szelejewska
Posłannictwo Jezusa ma charakter zbawczy. Wszystkie Jego słowa i czyny były ukierunkowane na przyszłość, która jest nieprzemijająca i nie kończy się wraz z czasem. Autor Listu do Filipian wskazuje na ogrom miłości Boga do człowieka, bowiem Chrystus „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką
28/03/21 ks. Łukasz Bąbelek
Dzisiaj w wielu parafiach rozpoczyna się liturgię od procesji z palmami przed kościołem. W liturgii słowa odczytuje się fragment męki Pańskiej, dlatego dzisiejszą homilię chciałbym zaproponować jako wprowadzenie do procesji z palmami i odczytania tych dwóch ewangelii.