Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Niedziela Palmowa
Homilia do dzieci

Coraz wyżej i dalej…

28/03/21 Danuta Szelejewska
Posłannictwo Jezusa ma charakter zbawczy. Wszystkie Jego słowa i czyny były ukierunkowane na przyszłość, która jest nieprzemijająca i nie kończy się wraz z czasem. Autor Listu do Filipian wskazuje na ogrom miłości Boga do człowieka, bowiem Chrystus „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.