Polecamy
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
24,90 zł 20,90 zł

Wielki Czwartek

Sugestie programowe
01/04/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Msza Wieczerzy Pańskiej, której liturgia upamiętnia ustanowienie Eucharystii przez Chrystusa, rozpoczyna Triduum Paschalne. „Wspomnienie uczty, która poprzedziła wyjście z Egiptu, rzuca szczególne światło na przykład, jaki daje Chrystus, umywając uczniom nogi, a także na słowa św. Pawła o ustanowieniu Paschy chrześcijańskiej w Eucharystii” (WLM 99).
Sugestie słuchacza
01/04/21 Patryk Jakubowski
Wielki Czwartek kieruje naszą uwagę na sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Nasza uwaga przenosi się do Wieczernika, a następnie do ogrodu Oliwnego. W jaki sposób możemy odczytać zamysł Boży w tamtych czasach i dziś? W moim odczuciu warto, aby homiliści przypomnieli słuchaczom, że żywy Bóg jest z nami pod postacią przemienionego chleba. Nazbyt często szukamy dowodów wiary i cudów w zaświatach – Bóg jest z nami w sakramencie Eucharystii i możemy Go adorować w Najświętszym Sakramencie.
Homilia do dorosłych
01/04/21 ks. Paschalis Kowalski
Obchody Triduum Paschalnego rozpoczynamy dziś Mszą Wieczerzy Pańskiej, która upamiętnia ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa oraz przywołuje nowe przykazanie miłości, które Jezus dał swoim uczniom. Słowo „wieczerza”, „wieczerzać” oznacza spożywanie wieczornego posiłku. Jest to stare słowo, bo dzisiaj raczej mówimy, że jemy kolację. Z tymi określeniami można się spotkać w wielu książkach, w których czytamy np., że „rodzina zasiadała do wieczerzy”. Zdarza się, że czasami i dzisiaj usłyszeć od ludzi starszych, jak mówią: „Czas na wieczerzę”. My chrześcijanie słowo „wieczerza” kojarzymy z Chrystusem i mówimy – „Wieczerza Pańska”. Otóż jest to przypomnienie ostatniej wieczerzy Chrystusa z apostołami. Tak więc dzisiejsza wieczorna liturgia jest pamiątką tamtej liturgii, która miała miejsce w Wieczerniku.
Homilia do dorosłych
01/04/21 ks. Maciej K. Kubiak
„I wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi”. Takiego Kościoła pragnie Chrystus i taki Kościół rodzi się z Jego woli w Wieczerniku: Kościół ubogi dla ubogich, żywa wspólnota wspólnot, Kościół pokorny i służebny – taki, w którym potrafimy umywać sobie nawzajem nogi, w którym chcemy służyć sobie z miłością.