Polecamy
Wielki Czwartek
Sugestie programowe

Eucharystia – cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty

01/04/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Msza Wieczerzy Pańskiej, której liturgia upamiętnia ustanowienie Eucharystii przez Chrystusa, rozpoczyna Triduum Paschalne. „Wspomnienie uczty, która poprzedziła wyjście z Egiptu, rzuca szczególne światło na przykład, jaki daje Chrystus, umywając uczniom nogi, a także na słowa św. Pawła o ustanowieniu Paschy chrześcijańskiej w Eucharystii” (WLM 99).
Wierność przykazaniu Chrystusa: „Czyńcie to na moją pamiątkę” wprowadza każde pokolenie chrześcijan w komunię z Paschą Jezusa. Dzisiaj jest „dzień pamiętny” wyznaczony przez Boga, „wiekuiste ustanowienie, liturgiczna aktualizacja całkowitego samoofiarowania Jezusa” (DH 42). Homilista może przypomnieć, że sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.