Polecamy

Wielki Piątek

Sugestie programowe
02/04/21
Powodem dzisiejszego spotkania w świątyni jest chęć upamiętnienia śmierci Jezusa. Prorok Izajasz zachęca wierzących, aby dostrzegli chwałę ukrytą w krzyżu. „Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie”. To „wywyższenie” ma trzy wymiary: „dokonuje się na krzyżu, w zmartwychwstaniu Jezusa i w Jego wstąpieniu do Ojca” (DH 44).
Sugestie słuchacza
02/04/21 Patryk Jakubowski
Zachęcam głoszących słowo Boże, aby w Wielki Piątek stworzyli przestrzeń zadumy nad własnym życiem i jego wartością. Warto jest wskazać wiernym krzyż i nie przegadać dzisiejszej żałoby. Czasami krótkie zdania i dłuższa ciszą mówią więcej niż wyuczone eseje… Droga milczenia, w odpowiedniej atmosferze, jest drogą do Boga – Bóg najgłośniej przemawia w ciszy!
Homilia do dorosłych
02/04/21 ks. Paschalis Kowalski
Krzyżowanie, najokrutniejszy sposób zabijania, wynalazł równie okrutny naród – Asyryjczycy. Rzymianie na krzyżu karali niewolników i buntowników, jeżeli ci nie byli obywatelami rzymskimi. Taką właśnie najokrutniejszą i najhaniebniejszą śmiercią obdarzyli ludzie swego Zbawiciela. Oskarżyciele, sędziowie i oprawcy nie przypuszczali, że krzyż, znak największej hańby, stanie się sztandarem chwały, zbawienia i wyzwolenia oraz świadectwem największej miłości i mądrości.
Homilia do dorosłych
02/04/21 ks. Maciej K. Kubiak
Rozwijając swoją myśl na temat śmierci, którą przyniósł koronawirus, ks. Muszala pisze o potrzebie, czy wręcz konieczności śmierci starego modelu człowieka. Zdaniem krakowskiego profesora, może się to przyczynić do odrodzenia każdej i każdego z nas oraz wspólnoty, którą tworzymy jako wierzący w Chrystusa. „Wcześniej żyliśmy beztrosko, nie myśląc o innych, o konsekwencjach naszych poczynań – pisze ks. Muszala. Wsiadaliśmy w samolot, lecieliśmy gdzie niosły nas marzenia – na egzotyczne wakacje, alpejskie stoki, dziewicze wyspy, nieodkryte kontynenty. Wszędzie robiliśmy sobie selfie, pokazywaliśmy je innym po powrocie, równocześnie szykując się do nowej wyprawy. Kupowaliśmy, konsumowaliśmy, wyrzucaliśmy resztki jedzenia, czasem większe od tego, co zdołaliśmy spożyć.