Polecamy
Wielki Piątek
Sugestie słuchacza

Miłość Boża wymyka się ludzkiej logice

02/04/21 Patryk Jakubowski
Zachęcam głoszących słowo Boże, aby w Wielki Piątek stworzyli przestrzeń zadumy nad własnym życiem i jego wartością. Warto jest wskazać wiernym krzyż i nie przegadać dzisiejszej żałoby. Czasami krótkie zdania i dłuższa ciszą mówią więcej niż wyuczone eseje… Droga milczenia, w odpowiedniej atmosferze, jest drogą do Boga – Bóg najgłośniej przemawia w ciszy!