Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Wielki Piątek
Sugestie programowe

Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata

02/04/21
Powodem dzisiejszego spotkania w świątyni jest chęć upamiętnienia śmierci Jezusa. Prorok Izajasz zachęca wierzących, aby dostrzegli chwałę ukrytą w krzyżu. „Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie”. To „wywyższenie” ma trzy wymiary: „dokonuje się na krzyżu, w zmartwychwstaniu Jezusa i w Jego wstąpieniu do Ojca” (DH 44).
Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek osiąga szczyt w Janowym opowiadaniu o męce Pana, który jako Sługa Boży „prawdziwie stał się jedynym Kapłanem, ofiarując samego siebie Ojcu” (WLM 99). Eucharystia jest uobecnieniem krzyża i cierpienia Jezusa, ale także Jego zmartwychwstania (…). Homilista może wskazać, że żywe uczestnictwo w Eucharystii powinno być dla wierzącego nieustannym przypomnieniem prawdy, iż miłość wymaga cierpienia i krzyża, a także powinno dawać siłę i odwagę do podejmowania go w życiu codziennym.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.