Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

Wigilia Paschalna

Sugestie programowe
03/04/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Wigilia Paschalna to największa i najczcigodniejsza ze wszystkich uroczystości roku liturgicznego (DH 48). Stanowi ona serce całego roku liturgicznego, który jest aktualizacją, przygotowaniem, apogeum, kontynuacją i zakończeniem Paschy.
Sugestie słuchacza
03/04/21 Patryk Jakubowski
Warto podczas Wigilii Paschalnej przypomnieć wiernym o symbolice żywiołów w chrześcijaństwie oraz przewodniej myśli, czy idei, powracającej przez wszystkie osiem czytań. Zastanawiam się czy istnieje jedna odpowiedź na pytanie, jak możemy wypracować w sobie większe zaufanie Bogu?
Homilia do dorosłych
03/04/21 ks. Paschalis Kowalski
Nasz udział w Wigilii Paschalnej wymaga też od nas umiłowania prawdy. Chrystus bowiem jawi się nam dziś jako światło. Ciemny kościół, w którym rozpoczynaliśmy obrzędy, jest symbolem świata pogrążonego w ciemnościach błędu i grzechu. Do ciemnego kościoła wnieśliśmy światło paschału, bo Chrystus przyniósł światu światło prawdy. Od dwudziestu wieków trwa w związku z tym dziwne zmaganie. Jedni gromadzą się wokół tego światła, bo spełniają wymagania prawdy. Nie boją się światła, bo wiedzą, że ich uczynki są dokonane w Bogu. To synowie światłości.
Homilia do dorosłych
03/04/21 ks. Maciej K. Kubiak
Nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie musimy się obawiać. Wystarczy zachować ufność w Panu. On nas uzdrawia i przez nas chce uzdrowić świat. By tak się stało, trzeba, aby w każdym z nas umarł stary, a narodził się nowy człowiek. Ta noc – noc paschalna, noc zmartwychwstania Chrystusa przekonuje nas, że jest to możliwe. Co więcej, Chrystus zmartwychwstały przychodzi dzisiaj do nas ze swoją łaską, która sprawia, że taka pascha – czyli przejście od starego do nowego człowieka może się dokonać w każdym z nas. Zaufajmy Mu!