Wigilia Paschalna
Sugestie programowe

Największa i najczcigodniejsza ze wszystkich uroczystości

03/04/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Wigilia Paschalna to największa i najczcigodniejsza ze wszystkich uroczystości roku liturgicznego (DH 48). Stanowi ona serce całego roku liturgicznego, który jest aktualizacją, przygotowaniem, apogeum, kontynuacją i zakończeniem Paschy.
W wydarzeniu Paschy obecne jest całe dzieło odkupienia, stąd też można mówić o jednym wielkim misterium Chrystusa, jakim jest Pascha. Z Paschy wypływa całe życie i zbawienie w Kościele i z niej biorą początek wszystkie inne święta. Pascha promieniuje i rozświetla cały rok liturgiczny, i czyni z niego jeden wielki dzień. Homilista może zachęcić uczestników tej podniosłej liturgii, sprawowanej w najświętszą noc jaśniejącą blaskiem zmartwychwstania Pańskiego, do pielęgnowania w sobie ducha dziecięctwa, którego otrzymali na chrzcie świętym.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.