Polecamy
Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim Best
seller
pod red. Roberto Dodaro
KSIĄŻKA
28,00 zł 23,80 zł
Wigilia Paschalna
Homilia do dorosłych

Pan zmartwychwstał i jest z nami

03/04/21 ks. Paschalis Kowalski
Nasz udział w Wigilii Paschalnej wymaga też od nas umiłowania prawdy. Chrystus bowiem jawi się nam dziś jako światło. Ciemny kościół, w którym rozpoczynaliśmy obrzędy, jest symbolem świata pogrążonego w ciemnościach błędu i grzechu. Do ciemnego kościoła wnieśliśmy światło paschału, bo Chrystus przyniósł światu światło prawdy. Od dwudziestu wieków trwa w związku z tym dziwne zmaganie. Jedni gromadzą się wokół tego światła, bo spełniają wymagania prawdy. Nie boją się światła, bo wiedzą, że ich uczynki są dokonane w Bogu. To synowie światłości.