Polecamy

Zmartwychwstanie Pańskie

Sugestie programowe
04/04/21
„Jezus zostawia nam Eucharystię jako codzienną pamięć Kościoła, wprowadzającą nas coraz bardziej w Paschę” (EG 13). Chrześcijanin doświadczający piękna zmartwychwstałego Bożego Syna chce o Nim opowiadać innym (KKK 425).
Sugestie słuchacza
04/04/21 Olaf Szczypiński
Dzisiejsze czytania mówią mi, że wiara chrześcijańska nabiera sensu wówczas, gdy porzucamy nasze własne wyobrażenia i oczekiwania wobec Boga, a koncentrujemy się na Jego słowie.
Homilia do dorosłych
04/04/21 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Uczniowie, po entuzjastycznym biegu do grobu powrócili do siebie (w. 10), Piotr do zmagań z uciszającymi się w jego sercu wątpliwościami, Jan do nadziei, wypływającej z miłości do Mistrza. Przy grobie pozostała Maria Magdalena, aby szukać Go aż do skutku, aż Go odnajdzie… Jaka będzie nasza droga powrotna? Za kim powędrujemy po wyjściu z kościoła, za Piotrem czy Janem? A może z Marią Magdaleną rozpoczniemy to poszukiwanie miłości, które prowadzi do intymnego, osobistego spotkania z Dawcą Życia?
Homilia do dorosłych
04/04/21 ks. Emil Kurek CSMA
Inną drogę do Zmartwychwstałego wytyczył św. Piotr. Odkąd wylał na ziemię łzy żalu po trzykrotnym zaparciu się Chrystusa, on sam również zaczął po niej mocniej stąpać. Chociaż pusty grób odnajduje jako trzeci, jako pierwszy wchodzi do jego wnętrza, aby na własne oczy przekonać się, co tam zaszło. Okazuje się jednak, że nawet oczy, które patrzą na tak niezwykłe znaki, a nawet ręce, które mogą dotknąć grobowych płócien po Zmartwychwstałym, to nadal zbyt mało.
Homilia do dorosłych
04/04/21 ks. Łukasz Figurski
W centrum przepowiadania dzisiejszego słowa Bożego jaśnieje Misterium Paschalne, „z którym są powiązane wszystkie tajemnice Chrystusa oraz dziejów zbawienia, urzeczywistniające się sakramentalnie”. Jezus Chrystus przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą, a zmartwychwstając, przywrócił nam życie. Tajemnica paschalna, której doświadczamy, rzuca światło na usłyszane dziś teksty biblijne które mają nas przemieniać.
Homilia do młodzieży
04/04/21 o. Marcin Wrzos OMI
Patrycja ma 18 lat. Od kilku miesięcy pomaga bezdomnym na Dworcu Zachodnim w Poznaniu. Wraz z innymi przygotowuje i rozdaje im jedzenie. Gdy zrobiło się zimno, organizowali dla nich ciepłe ubrania. Paweł ma 24 lata, od ośmiu miesięcy jest ojcem, codziennie pomaga dwóm samotnym sąsiadkom. Sandra, lat 21, raz w tygodniu chodzi do domu pogodnej starości. Michał, 35 lat, ma za sobą epizod alkoholizmu, jest jednym z wrocławskich koordynatorów „Szlachetnej Paczki”.