Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Zmartwychwstanie Pańskie
Homilia do dzieci

Co im zaniesiemy?

04/04/21 ks. Tomasz Rogoziński
Zadanie związane ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa podpowiada nam św. Paweł w swoim Liście do Kolosan. Skoro od momentu chrztu świętego przynależymy do Pana Jezusa i mamy udział w jego zmartwychwstaniu, to ważne, abyśmy szukali tego w co w górze, czyli tego wszystkiego co sprawia, że będziemy zdążali do nieba i świętości.