Polecamy
Zmartwychwstanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Dziś z Nim z martwych powstaję i żyję

04/04/21 ks. Łukasz Figurski
W centrum przepowiadania dzisiejszego słowa Bożego jaśnieje Misterium Paschalne, „z którym są powiązane wszystkie tajemnice Chrystusa oraz dziejów zbawienia, urzeczywistniające się sakramentalnie”. Jezus Chrystus przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą, a zmartwychwstając, przywrócił nam życie. Tajemnica paschalna, której doświadczamy, rzuca światło na usłyszane dziś teksty biblijne które mają nas przemieniać.