Zmartwychwstanie Pańskie
Sugestie programowe

Przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą

04/04/21
„Jezus zostawia nam Eucharystię jako codzienną pamięć Kościoła, wprowadzającą nas coraz bardziej w Paschę” (EG 13). Chrześcijanin doświadczający piękna zmartwychwstałego Bożego Syna chce o Nim opowiadać innym (KKK 425).
Chce innych do Chrystusa przyprowadzać, a nie poprzestawać tylko na sposobach i metodach głoszenia – „Kiedy nadchodzi mój najlepszy przyjaciel, nie zastanawiam się: Jak by go tu rozpropagować?” (Ch. Péguy), ale zwyczajnie innych z Nim zapoznaję. Czasy głoszenia kerygmatu nie zostały zarezerwowane jedynie dla pierwszych świadków pustego grobu, są wyzwaniem dla chrześcijan wszystkich wieków. Bogactwo tych najważniejszych chwil w roku liturgicznym zatrzymane dla siebie samego byłoby zaniedbaniem misji – „Jest tylko jedno ziarno, które na pewno nigdy nie przyniesie plonu, to ziarno, które zostaje w dłoni siewcy, ziarno niewysiane” (bp E. Dajczak).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.