Godzina święta

Chleb łamany za życie świata (4 III)

04/03/21 ks. Maciej K. Kubiak
Schemat nabożeństwa i proponowane teksty można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu marca. Do przygotowania nabożeństwa, w związku z programem duszpasterskim „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, wykorzystano, podobnie jak w lutym, fragmenty adhortacji Benedykta XVI „Sacramentum caritatis”.