Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Zdecydowanie (23 IV)

23/04/21
Gdy patrzymy na Świętego Wojciecha, to myślimy tak: Ledwo przyjęliśmy chrześcijaństwo, a już historia przynosi nam niechlubne zachowanie się pogan. Po chrzcie Mieszka I, w roku 966, do naszej ojczyzny przybywali misjonarze i głosili Ewangelię. Wraz z tym faktem nastała nowa era w życiu naszych przodków. Dzisiaj, za wstawiennictwem jednego z pierwszych misjonarzy i zarazem męczennika – św. Wojciecha, modlimy się o siłę wiary w Chrystusa dla wszystkich chrześcijan oraz o Bożą opiekę nad Polską.