Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

Kazania pasyjne

21/02/21 ks. Maciej K. Kubiak
W 25. rozdziale Ewangelii według św. Mateusza (Mt 25, 31-45) możemy przeczytać opis sądu ostatecznego. Co ma on wspólnego z męką Chrystusa, którą – jak każdego roku – chcemy rozważać podczas tych nabożeństw? Przyzwyczajeni jesteśmy przecież do tego, by na tych nabożeństwach wpatrywać się w Chrystusa cierpiącego na drodze krzyżowej i umierającego na krzyżu. A jednak, jeśli wsłuchamy się uważnie w to, co Jezus mówi we wspomnianym fragmencie Ewangelii św. Mateusza, zrozumiemy, że Jego cierpienie sięga dalej, że Jego męka się nie kończy, trwa nadal – również dzisiaj. Jezus Chrystus każdego dnia cierpi i umiera w głodnych i spragnionych, w przybyszach i nagich, w chorych i uwięzionych. Ich cierpienie, jest Jego cierpieniem. Gdy oni są głodni, On również jest głodny.
28/02/21 ks. Maciej K. Kubiak
„Byłem spragniony, a nie daliście mi pić” – to jeden z wyrzutów, które w opisie sądu ostatecznego z Ewangelii św. Mateusza, Syn Człowieczy kieruje do zgromadzonych po lewej stronie. Na koniec dodaje: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. W czasie tegorocznych nabożeństw pasyjnych spotykamy Chrystusa, który cierpi w ludziach ubogich. Przyzwyczajeni jesteśmy, by Jego cierpienie łączyć bezpośrednio tylko z wydarzeniami drogi krzyżowej, ale męka Chrystusa trwa nadal. Również w naszych czasach.
Homilia do dorosłych
07/03/21 ks. Maciej K. Kubiak
Nasze tegoroczne rozważania męki Pana Jezusa próbujemy przeżywać trochę inaczej niż zwykle i dlatego wychodzimy na ulice naszych wiosek i miast, by szukać głodnych i spragnionych, by szukać przybyszów i chorych, by szukać nagich i uwięzionych. Dopóki cierpi choć jeden z nich, cierpi Chrystus. W nich dokonuje się dzisiaj męka naszego Zbawiciela. To oni niosą z Nim krzyż. To oni idą z Nim na Kalwarię. A On bierze na siebie ich cierpienia – i ból, ich głód i pragnienie, ich samotność i odrzucenie – i mówi do nas ze smutkiem: „Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”.
Homilia do dorosłych
14/03/21 ks. Maciej K. Kubiak
Na drodze krzyżowej naszego Zbawiciela chcemy w tym roku zobaczyć nie tylko Jego samego, ale tych wszystkich, którzy cierpią razem z Nim – tych wszystkich, z których cierpieniem On sam się utożsamia i uznaje je za swoje. Chcemy zobaczyć Jezusa, który dźwiga krzyż razem z głodnymi, spragnionymi, przybyszami, nagimi, chorymi i uwięzionymi (por. Mt 25, 31-46). Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu spotykamy Jezusa, który u kresu swojej drogi na Kalwarię został obnażony z szat. To On mówi dzisiaj do nas: „Byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie”.
Homilia do dorosłych
21/03/21 ks. Maciej K. Kubiak
Tegoroczne rozważania męki naszego Zbawiciela, prowadzą nas do naszych sióstr i braci: głodnych i spragnionych, przybyszów i nagich, chorych i uwięzionych. W nich chcemy zobaczyć cierpiącego Chrystusa. Gdy oni cierpią, On cierpi razem z nimi, gdy ich się lekceważy, lekceważy się Chrystusa, gdy oni umierają, On umiera w nich i z nimi. W Ewangelii św. Mateusza, w opisie sądu ostatecznego Chrystus mówi do nas: „Wszystko co, uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Homilia do dorosłych
28/03/21 ks. Maciej K. Kubiak
Ostatnia niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej. Wprowadza nas ona w Wielki Tydzień, który przypomina ostatnie dni ziemskiego życia Chrystusa i przygotowuje do świętowania Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. O znaczeniu Niedzieli Palmowej i wydarzeń, które ona mówił kiedyś papież Franciszek.