Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Kazania pasyjne
Homilia do dorosłych

Byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie… (4 niedziela Wielkiego Postu)

14/03/21 ks. Maciej K. Kubiak
Na drodze krzyżowej naszego Zbawiciela chcemy w tym roku zobaczyć nie tylko Jego samego, ale tych wszystkich, którzy cierpią razem z Nim – tych wszystkich, z których cierpieniem On sam się utożsamia i uznaje je za swoje. Chcemy zobaczyć Jezusa, który dźwiga krzyż razem z głodnymi, spragnionymi, przybyszami, nagimi, chorymi i uwięzionymi (por. Mt 25, 31-46). Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu spotykamy Jezusa, który u kresu swojej drogi na Kalwarię został obnażony z szat. To On mówi dzisiaj do nas: „Byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie”.