Polecamy
Kazania pasyjne

Byłem spragniony, a nie daliście mi pić… (2 niedziela Wielkiego Postu)

28/02/21 ks. Maciej K. Kubiak
„Byłem spragniony, a nie daliście mi pić” – to jeden z wyrzutów, które w opisie sądu ostatecznego z Ewangelii św. Mateusza, Syn Człowieczy kieruje do zgromadzonych po lewej stronie. Na koniec dodaje: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. W czasie tegorocznych nabożeństw pasyjnych spotykamy Chrystusa, który cierpi w ludziach ubogich. Przyzwyczajeni jesteśmy, by Jego cierpienie łączyć bezpośrednio tylko z wydarzeniami drogi krzyżowej, ale męka Chrystusa trwa nadal. Również w naszych czasach.