Polecamy
Słuchając Franciszka

Powrót do marzeń (na kwiecień)

01/03/21 ks. Paweł Szpyrka SJ
„Patrzę na ten czas jak na moment prawdy. Myślę o tym, co Jezus mówił Piotrowi w Ewangelii św. Łukasza (por. Łk 22, 31): że diabeł chce, aby został «przesiany jak pszenica». Wejście w kryzys to przesiewanie. Twoje kategorie i sposoby myślenia doznają wstrząsu; twoje priorytety i styl życia zostają poddane próbie” (5). Kryzys odsłania serce. W sytuacji zagrożenia człowiek może okazać solidarność z drugim człowiekiem, by wesprzeć go i pocieszyć. Może także wykorzystać trudną sytuację chaosu, by pomyśleć tylko o sobie, o własnym bezpieczeństwie, o nieuczciwym zysku, kosztem drugiego. Doświadczając kryzysu „serce ukazuje się takie, jakie jest” (7).