Polecamy

Spotkanie wspólnoty różańcowej

01/03/21 ks. Franciszek Zawadzki
W litanii loretańskiej nazywamy Maryję domem złotym. Obydwa wyrażenia: dom i złoto, bardzo wyraźnie istnieją w naszych umysłach. Obydwa mówią o ludzkich pragnieniach. Dom to nasze podstawowe ludzkie pragnienie.
01/03/21 ks. Franciszek Zawadzki
Odmawiając litanię loretańską nazywamy Maryję także arką przymierza. O arce przymierza możemy wielokrotnie usłyszeć w Starym Testamencie. Była to złota skrzynia nakryta złotą pokrywą, na której ustawione były rzeźbione postacie dwóch cherubinów okrywających arkę swoimi skrzydłami. W celu przenoszenia skrzyni mocowane do niej były bogato zdobione drążki, które podczas transportu chwytali w dłonie jedynie kapłani. Zawartość arki przymierza jest do dziś sporną kwestią i same opisy biblijne są tu rozbieżne – wszyscy jednak zgadzają się, że arka zawierała tablice z wyrytymi na nich słowami dekalogu.