Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł

Drogi krzyżowe dla dorosłych

19/02/21 Michał Piotr Gniadek
Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus w obecności swoich uczniów dokonał największego cudu, który wkrótce miał stać się udziałem wszystkich ludzi karmiących się Jego przenajświętszym Ciałem i przenajświętszą Krwią. Zbawiciel złożył samego siebie w ofierze za każdego z nas, by wyrwać nas tym samym z mroków grzechu, ze śmierci duchowej, byśmy mogli żyć wiecznie, żyć dla nieba. Zaprasza nas do obficie zastawionego stołu każdego dnia. Czy w ogóle zdajemy sobie sprawę z tego wielkiego daru eucharystycznego?
26/02/21
W encyklice „Fratelli tutti” papież Franciszek pisze: „Bardzo pragnę, abyśmy w tym czasie, w którym przyszło nam żyć, uznając godność każdej osoby ludzkiej, byli w stanie na nowo ożywić wśród wszystkich światowe pragnienie braterstwa. Wśród wszystkich: «Oto piękna tajemnica, aby marzyć i uczynić nasze życie piękną przygodą. Nikt nie może stawić czoła życiu w sposób odosobniony. [...] Potrzebujemy wspólnoty, ażeby nas wspierała, pomogła nam, takiej, w której pomagamy sobie nawzajem patrzeć w przyszłość!» . Snujmy marzenia jako jedna ludzkość, jako wędrowcy stworzeni z tego samego ludzkiego ciała, jako dzieci tej samej ziemi, która wszystkich nas gości, każdego z bogactwem jego wiary czy jego przekonań, każdego z jego własnym głosem, wszystkich jako braci!” (8).
26/02/21 Anna Lipczyńska
Jezu, po raz kolejny w naszym życiu pragniemy towarzyszyć Tobie w drodze na Golgotę. Idąc za Tobą chcemy pamiętać o tym, co uczyniłeś dla nas przed męką, gdy uczniowie zgromadzili się wokół Ciebie na Świętej Wieczerzy. Pomóż nam rozważać Twoje zbawcze dzieło i jednocześnie dziękować za Eucharystię.
05/03/21 ks. Marek Piedziewicz
Doświadczenie krzyża stało się nam szczególnie bliskie w ciągu ostatnich miesięcy. Bolesna rzeczywistość wyjątkowo dotknęła tak wielu z nas. W szczególny sposób weszliśmy na drogę krzyżową. Od wieków już kroczy po niej Jezus. Ten, o którym pisze Izajasz, że „był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5b). W drodze krzyżowej Jezusa – szukajmy więc sensu naszych krzyży.
12/03/21 Danuta Stankiewicz
Ankieterzy często nas zapytują: „Gdyby była taka możliwość spędzić czas z dowolną osobą, to kto mógłby to być”? Pierwsza, nasuwająca się odpowiedź, to oczywiście Jezus Chrystus. Najlepszym nauczycielem, który przygotowałby nas na to spotkanie byłby Jan Paweł II, który na łamach książki „Przekroczyć próg nadziei” (dalej skrót: JP II, Ppn) mówił, iż dzieje pobożności chrześcijańskiej wyznaczył kult krzyża Chrystusowego (por. JP II, Ppn, s. 72). Niechaj zatem w rozważaniach drogi krzyżowej, zilustrowanych opisem sztuki pasyjnej, prowadzi nas człowiek wiary i kultury, św. Jan Paweł II, którego do trwania przy Chrystusie przez Maryję wychowywały „dróżki” kalwaryjskiego sanktuarium (JP II, Ppn, s. 158).
12/03/21 Olaf Szczypiński
„Z głębin śmierci dobywa się obietnica życia wiecznego (…). Nad krzyżem Chrystusa widnieje już zwycięski blask wielkanocnego poranka. Dlatego też doświadczenie wraz z Nim krzyża oznacza zawsze życie obietnicą wielkanocnej radości”. Panie, Jezu Chryste, pozwól nam w udręczonym człowieku dostrzec Boże oblicze i żyć wielkanocną obietnicą wieczności.