Drogi krzyżowe dla dorosłych

Bóg ukryty w udręczonym Człowieku

12/03/21 Olaf Szczypiński
„Z głębin śmierci dobywa się obietnica życia wiecznego (…). Nad krzyżem Chrystusa widnieje już zwycięski blask wielkanocnego poranka. Dlatego też doświadczenie wraz z Nim krzyża oznacza zawsze życie obietnicą wielkanocnej radości”. Panie, Jezu Chryste, pozwól nam w udręczonym człowieku dostrzec Boże oblicze i żyć wielkanocną obietnicą wieczności.
Wszystkie cytaty za: Joseph Ratzinger, Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii, Opera Omnia, t. VI, Lublin 2015. Opracował Olaf Szczypiński.

Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
„Jezusa nikt nie może pozbawić Jego wewnętrznej godności. Ukryty Bóg pozostaje w Nim obecny. Człowiek, także zbity i poniżony, pozostaje nadal obrazem Boga. Odkąd Jezus pozwolił bić siebie, odtąd właśnie poranieni i bici są obrazem Boga, który chciał za nas cierpieć. Dlatego Jezus jest wśród swej Męki obrazem nadziei: Bóg jest po stronie cierpiących”.
Jezusie, Synu Boży, daj nam wrażliwość na drugiego człowieka.