Drogi krzyżowe dla dorosłych

Dałem wam przykład…

19/02/21
Krótkie rozważania 14 stacji drogi krzyżowej na podstawie tekstów Pisma Świętego.
Wprowadzenie
„Znacie drogę dokąd Ja idę (…). Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 4-6).
 
Stacja I
Pan Jezus skazany na śmierć
„Żydzi zawołali: «Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara (…). Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa (…) i wydał Żydom, aby Go ukrzyżowano” (J 19, 16).
 
Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
„Jeżeli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 10, 38).
 
Stacja III
Pierwszy upadek Pana Jezusa
„Przykrość Mi zadałeś twoimi grzechami, występkami Twoimi Mnie zamęczasz” (Iz 43, 24).
 
Stacja IV
Pan Jezus spotyka swą Matkę
„Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co Mnie przytłacza, którą doświadczył Mnie Pan” (Lm 1, 12).
 
Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
„Przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola, właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego” (Mk 15, 21-22).
 
Stacja VI
Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa
„Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi” (Łk 7, 23).
 
Stacja VII
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
„Kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, przeciwko Mnie schodzą się obcy, których nie znam, szarpią Mnie bez przerwy, napastują i szydzą ze Mnie” (Ps 35, 15-16).
 
Stacja VIII
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
„Szło za Jezusem mnóstwo kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!” (Łk 23, 27-28).
 
Stacja IX
Trzeci upadek Pana Jezusa
„Jestem nędzny i zbolały” (Ps 69, 30).
 
Stacja X
Pan Jezus z szat obnażony
„Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą (…), rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy” (Mt 27, 33-35).
 
Stacja XI
Pan Jezus przybity do krzyża
„Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 19-21).
 
Stacja XII
Pan Jezus umiera na krzyżu
„Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej (…). Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha” (Łk 23, 44-46).
 
Stacja XIII
Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża
„Józef z Arymatei (…), poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił” (J 19, 37-38).
 
Stacja XIV
Pan Jezus złożony do grobu
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24).
 
Zakończenie
„Dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13, 14).
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.