Drogi krzyżowe dla dorosłych

Droga krzyżowa czasów choroby

05/03/21 ks. Marek Piedziewicz
Doświadczenie krzyża stało się nam szczególnie bliskie w ciągu ostatnich miesięcy. Bolesna rzeczywistość wyjątkowo dotknęła tak wielu z nas. W szczególny sposób weszliśmy na drogę krzyżową. Od wieków już kroczy po niej Jezus. Ten, o którym pisze Izajasz, że „był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53, 5b). W drodze krzyżowej Jezusa – szukajmy więc sensu naszych krzyży.
Stacja IV
Nie mogę spotkać własnej matki. Nie mogę odwiedzić swojego ojca. Nawet zakupy zostawiam pod drzwiami, żeby nie ryzykować. Nie potrafię przynieść im pocieszenia, którego potrzebują.
Panie Jezu, spotykający swoją świętą Matkę! Twoje zbolałe oczy skrzyżowały się ze spojrzeniem Maryi. Przyjdź razem z Nią także do moich rodziców teraz i w godzinę ich śmierci. Amen.