Drogi krzyżowe dla dorosłych

Droga krzyżowa z Benedyktem XVI

26/03/21 s. Noela Wojtatowicz CSFN
„Ceną sprawiedliwości na tym świecie jest cierpienie: Jezus, prawdziwy Król nie panuje poprzez przemoc, ale poprzez miłość, która cierpi za nas i z nami. Przyjmuje swój krzyż, nasz krzyż, ciężar bycia człowiekiem, ciężar świata. I tak idzie przed nami i wskazuje nam drogę, która prowadzi do prawdziwego życia (...). Panie, dobrowolnie poddałeś się szyderstwu i wzgardzie (...). Poniosłeś swój własny krzyż i prosisz nas, abyśmy poszli za Tobą tą drogą (por. Mt 10, 38). Pomóż nam podjąć krzyż i nie odrzucać go”.
 Wszystkie wykorzystane teksty pochodzą z encyklik, adhortacji, przemówień, rozważań oraz książek Benedykta XVI. Teksty wybrała i opracowała s. Noela Wojtatowicz CSFN.