Drogi krzyżowe dla dorosłych

Ratunek dla „dobrych” łotrów

02/04/21 Sławomir Zatwardnicki
Ukrzyżowany złoczyńca usłyszał od wiszącego obok Chrystusa: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). Wystarczyło mu wezwać Zbawiciela i przyznać się do własnej winy: „odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił” (Łk 23, 41). Ten szczególny czas drogi krzyżowej może również nam otworzyć drzwi do nieba. Pod warunkiem, że zaprzestaniemy samousprawiedliwiania się przed Bogiem. A zamiast tego poprosimy jak „dobry łotr” o ratunek.
Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
„Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mk 9, 41). Tym bardziej nagroda nie ominie tego, kto pomoże nieść krzyż Chrystusowi ze względu na to, że należy On do Ojca. Ta pomoc Szymona nie różni się zasadniczo od podania kubka spragnionemu. Niewiele zmienia, niczego nie dodaje do ofiary Chrystusa. Jest jedynie i aż wyrazem miłości do Zbawiciela. Ciężar zbawienia spoczywa na Chrystusie.