Drogi krzyżowe dla dorosłych

Sław, języku, tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi

26/02/21 Anna Lipczyńska
Jezu, po raz kolejny w naszym życiu pragniemy towarzyszyć Tobie w drodze na Golgotę. Idąc za Tobą chcemy pamiętać o tym, co uczyniłeś dla nas przed męką, gdy uczniowie zgromadzili się wokół Ciebie na Świętej Wieczerzy. Pomóż nam rozważać Twoje zbawcze dzieło i jednocześnie dziękować za Eucharystię.
Stacja V
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
Szymon wracał po pracy do domu. Spotkał człowieka dźwigającego krzyż na miejsce kaźni. Brzydził się skazańcem, bo przecież musi to być jakiś straszny przestępca. Z tym większym obrzydzeniem odwracał wzrok od krzyża splamionego krwią. Skąd miał wiedzieć, że ta krew to znak zbawienia? Skąd miał wiedzieć, że trzeba się nią karmić, aby żyć? Aby pomóc skazańcowi, musiał stoczyć walkę z sobą samym. Pomógł. Zwyciężył.
„Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony (…). W tobie jest nasze zwycięstwo”.