Drogi krzyżowe dla dorosłych

Ze św. Janem Pawłem II po ścieżkach wiary i kultury

12/03/21 Danuta Stankiewicz
Ankieterzy często nas zapytują: „Gdyby była taka możliwość spędzić czas z dowolną osobą, to kto mógłby to być”? Pierwsza, nasuwająca się odpowiedź, to oczywiście Jezus Chrystus. Najlepszym nauczycielem, który przygotowałby nas na to spotkanie byłby Jan Paweł II, który na łamach książki „Przekroczyć próg nadziei” (dalej skrót: JP II, Ppn) mówił, iż dzieje pobożności chrześcijańskiej wyznaczył kult krzyża Chrystusowego (por. JP II, Ppn, s. 72). Niechaj zatem w rozważaniach drogi krzyżowej, zilustrowanych opisem sztuki pasyjnej, prowadzi nas człowiek wiary i kultury, św. Jan Paweł II, którego do trwania przy Chrystusie przez Maryję wychowywały „dróżki” kalwaryjskiego sanktuarium (JP II, Ppn, s. 158).
Pan Jezus z szat obnażony
Pomimo obnażenia z szat, to właśnie Chrystus z XVII-wiecznego płótna nieznanego włoskiego malarza, znajdującego się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, spokojnie i centralnie spogląda na widza, a nie dręczyciele, których poukrywane twarze jakby zdawały się nam mówić, że to oni mają się czego wstydzić. Ile razy i nam chciano odebrać dobre imię, odrzeć z godności? Nie bójmy się jednak tego, że nas poniżą czy ośmieszą, nawet na forum publicznym. Bowiem jak zapewniał Jan Paweł II „człowiek nie przestaje być wielki nawet w swojej słabości” (JP II, Ppn, s. 31).