Drogi krzyżowe dla dzieci

Na zawsze przy Jezusie

26/03/21 ks. Grzegorz Świecarz
To kolejny piątek naszego życia. Niech stanie się on na chwilę tym Wielkim Piątkiem, kiedy Chrystus ofiarował tobie nowe życie. Zechciej, choć trochę, przejść tą drogą, na której poniesiesz swój krzyż – jak Jezus...
Stacja V
Pan Jezus spotyka Szymona
Popatrz, od spotkania z Matką minęło zaledwie kilkanaście metrów, a Chrystus znów się zatrzymuje. Całkowicie opada z sił. Krzyż spoczywający na Jego ramionach stał się niemożliwy do uniesienia. Czy przemierzając z Nim tę drogę pomyślałeś, aby Mu pomóc? Czy zaoferowałeś swoje siły i poświęcenie? Pomoc dla Chrystusa nadeszła od Szymona, wracającego z pola.
Jezu, spraw, abym zawsze umiał być dla Ciebie i innych Szymonem Cyrenejczykiem. Zawsze!