Drogi krzyżowe dla dzieci

Śladami Pana Jezusa

05/03/21 Lidia Lasota
Dziś będziemy wędrować za Panem Jezusem drogą, którą przeszedł, dźwigając krzyż na wzgórze za miastem nazywane Golgotą. Chcemy towarzyszyć Mu w Jego ostatniej ziemskiej drodze. Pan Jezus przed swoją męką modlił się w ogrodzie, w którym rosły drzewa oliwne, nazywanym Ogrójcem.
Stacja II
Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Krzyż był bardzo ciężki. Tak ciężki, jak grzechy ludzi wszystkich pokoleń na całym świecie. Gdy nałożono go na barki Pana Jezusa – ból musiał być ogromny, gdyż Jego plecy były porozcinane wcześniejszą chłostą. Ramiona całe w krwawiących ranach. Koszula przykleiła się do rozszarpanego biczami ciała. Ale Pan Jezus nie buntował się, nie narzekał. On po prostu przyjął krzyż i tak zaczęła się straszna droga krzyżowa.