1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Ocalenie przed powodzią śmierci

21/02/21 ks. Marek Piedziewicz
Jezus, który umarł na krzyżu zapłacił przecież obciążenie za grzech ciążące na hipotece każdego człowieka: żyjącego przed Nim, w Jego czasach i w każdej następnej epoce. Krzyż wyrównuje rachunek sprawiedliwości pomiędzy Bogiem i człowiekiem, choć Pan sam spłaca dług, jakiego nigdy nie bylibyśmy w stanie Mu zwrócić. Przez śmierć Jezusa na krzyżu – mamy nadzieję na nowe życie w niebie. Jezus umierając dokonał odkupienia. Kiedy doświadczymy zmartwychwstania i wiecznego życia, staniemy się beneficjentami zbawienia.