1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Odnowieni przez łaskę i miłość Boga

24/01/21 Tomasz R. Kubak
Świat nie został uczyniony dla zła i degradacji człowieka ale dla jego wzrostu i uświęcenia. W potopie nie giną jednak wszyscy, bo też nie wszyscy są zniszczeni złem, choć nie są to ludzie idealni – są zwyczajni, mają swoje słabości, nie wszystko rozumieją a wiara czasem jest dla nich walką. To właśnie oni – symbolizuje ich rodzina Noego – dostają zadanie ocalenia nie tylko siebie, ale całego stworzenia.