Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł

2 niedziela Wielkiego Postu

28/02/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: II niedziela Wielkiego Postu przypomina, że „chwałę promieniującą z ciała Jezusa chce On dzielić ze wszystkimi, którzy zostali ochrzczeni w Jego śmierci i zmartwychwstaniu (DH 67). Najlepszym podsumowaniem tego, co znaczy tajemnica przemienienia, zawiera się w słowach przewidzianej na dzisiaj prefacji, która głosi, że Jezus odsłonił przed uczniami blask swojego bóstwa i upewnił nas, że przez cierpienie człowiek może dojść do chwały zmartwychwstania (prefacja na II niedzielę Wielkiego Postu).
Sugestie słuchacza
28/02/21 Szymon Bojdo
Bóg Ojciec sam daje nam przykład takiej wierności swojej obietnicy, o czym przypomina list do Rzymian. On chce być z nami, dlatego sam poświęcił swojego Syna. Czy za każdą miłością idzie równie wielka ofiara? Autor Listu do Rzymian przypomina, że Bóg wybrał nas i zrobił bardzo wiele, wszystko, byśmy mogli być z nim zjednoczeni. Nikt nie może podważyć tego wyboru, dlatego możemy powtarzać – jeżeli On z nami – któż przeciwko nam? Nie jest to jednak wezwanie do dumy czy pychy – to wykorzystywano bardzo źle w historii, gdy mówiono, że Bóg jest z nami – przeciwko komuś. Wręcz przeciwnie, czuję że chodzi o to, by tych „przeciwko nam” było coraz mniej, bo Bóg przecież usprawiedliwia.
Homilia do dorosłych
28/02/21 ks. Łukasz Figurski
Dzisiejsze czytania również oddają precyzyjnie kondycję ludzkiego losu. Od zawsze człowiek kroczył przez życie wypełnione różnego typu przeszkodami, chwilami obaw i lęku, szukając radości i pocieszenia. Jesteśmy świadkami, jak mocno doświadcza tego najpierw Abraham, który przemierza drogę od strachu o swego syna do pocieszenia zawartego w słowach Boga: „będę ci błogosławił”.
28/02/21 ks. Franciszek Zawadzki
Te dwa obrazy – spotkania z Bogiem na górze Moria i szczególnej Jego obecności na Taborze są nam dane pod rozwagę, kiedy kroczymy drogą naszych wielkopostnych przygotowań zmierzających ku świętowaniu Wielkanocy. Może dlatego, byśmy zrozumieli, że nasze życie – także życie wiary – rozciągnięte jest między fascinosum a tremendum, między zwątpieniem a radością, smutkiem a radością, strachem a pokojem.
Homilia do młodzieży
28/02/21 ks. Maciej K. Kubiak
Spotykamy dzisiaj Boga, który jest z nami i dlatego nikogo ani niczego nie musimy się bać. Ten Bóg z miłości do nas oddał swojego Syna, abyśmy mogli żyć z Nim na zawsze w tym lepszym i piękniejszym świecie. Ten Bóg wszystko nam przebacza – nawet nasze największe grzechy i zawsze wszystko nam daruje, abyśmy się nie bali zaczynać od nowa.
Homilia do dzieci
28/02/21 bp Antoni Długosz
Naszą górą Tabor, na której spotykamy się z Panem Jezusem jest Kościół (obraz) i sala katechetyczna (obraz). W tych miejscach On nam wyjaśnia, jak możemy z Jego pomocą usuwać nasze przywiązania i słabości, aby coraz bardziej upodabniać się do Niego. Spotkanie z Panem Jezusem przeżywamy podczas każdej mszy świętej (obraz), a szczególnie na wielkopostnych rekolekcjach.