2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

On wskazuje właściwą drogę

28/02/21 ks. Łukasz Figurski
Dzisiejsze czytania również oddają precyzyjnie kondycję ludzkiego losu. Od zawsze człowiek kroczył przez życie wypełnione różnego typu przeszkodami, chwilami obaw i lęku, szukając radości i pocieszenia. Jesteśmy świadkami, jak mocno doświadcza tego najpierw Abraham, który przemierza drogę od strachu o swego syna do pocieszenia zawartego w słowach Boga: „będę ci błogosławił”.