2 niedziela Wielkiego Postu

Pokrzepieni słowem Bożym i Eucharystią niesiemy światło nadziei

28/02/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: II niedziela Wielkiego Postu przypomina, że „chwałę promieniującą z ciała Jezusa chce On dzielić ze wszystkimi, którzy zostali ochrzczeni w Jego śmierci i zmartwychwstaniu (DH 67). Najlepszym podsumowaniem tego, co znaczy tajemnica przemienienia, zawiera się w słowach przewidzianej na dzisiaj prefacji, która głosi, że Jezus odsłonił przed uczniami blask swojego bóstwa i upewnił nas, że przez cierpienie człowiek może dojść do chwały zmartwychwstania (prefacja na II niedzielę Wielkiego Postu).
Homilista może wskazać, że dzisiaj możemy doświadczyć obecności Jezusa w Jego słowie, w modlitwie Kościoła, tam gdzie dwaj albo trzej są zebrani w Jego imię (Mt 18, 20), w sakramentach, których jest sprawcą, w ofierze Mszy Świętej i w osobie szafarza, ale zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi (KKK 1373).
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.