2 niedziela Wielkiego Postu
Sugestie słuchacza

W czym objawia się nasze posłuszeństwo?

28/02/21 Szymon Bojdo
Bóg Ojciec sam daje nam przykład takiej wierności swojej obietnicy, o czym przypomina list do Rzymian. On chce być z nami, dlatego sam poświęcił swojego Syna. Czy za każdą miłością idzie równie wielka ofiara? Autor Listu do Rzymian przypomina, że Bóg wybrał nas i zrobił bardzo wiele, wszystko, byśmy mogli być z nim zjednoczeni. Nikt nie może podważyć tego wyboru, dlatego możemy powtarzać – jeżeli On z nami – któż przeciwko nam? Nie jest to jednak wezwanie do dumy czy pychy – to wykorzystywano bardzo źle w historii, gdy mówiono, że Bóg jest z nami – przeciwko komuś. Wręcz przeciwnie, czuję że chodzi o to, by tych „przeciwko nam” było coraz mniej, bo Bóg przecież usprawiedliwia.