2 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Z Jezusem na górę

28/02/21 ks. Maciej K. Kubiak
Spotykamy dzisiaj Boga, który jest z nami i dlatego nikogo ani niczego nie musimy się bać. Ten Bóg z miłości do nas oddał swojego Syna, abyśmy mogli żyć z Nim na zawsze w tym lepszym i piękniejszym świecie. Ten Bóg wszystko nam przebacza – nawet nasze największe grzechy i zawsze wszystko nam daruje, abyśmy się nie bali zaczynać od nowa.