Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

2 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe
17/01/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Okoliczności powołania pierwszych apostołów uświadamiają nam rolę autorytetu i jego świadectwa w odkrywaniu osobistego powołania, a właściwie w odkryciu Chrystusa, który jest źródłem każdego powołania (por. KKK 873–874).
Sugestie słuchacza
17/01/21 Rafał Bernard
Powołanie kojarzy się nam z wypełnianiem jakichś czynności szczególnie wysoko notowanych w społeczeństwie. Lekarz, nauczyciel, kapłan, społecznik, ojciec, matka. A sprzątaczka, strażnik więzienny, szeregowy pracownik w fabryce, osoba samotna ­– gdzież tu jakiś etos? A może my się z gruntu mylimy, utożsamiając powołanie z czymś wzniosłym? Tak więc, gdzie tkwi istota powołania? Czy w pełnieniu woli Boga? Czyż nie wiecie, że już nie należycie do samych siebie? – powie Paweł Apostoł.
Homilia do dorosłych
17/01/21 ks. Radosław Kacprzak
Kiedy rozważamy dzisiaj biblijne czytania widzimy wyraźnie, że słowem kluczem, które otwiera nasze serca, jest „powołanie”. Warto zauważyć, że zarówno w przypadku Samuela, ale też bohaterów Ewangelii, inicjatywa powołania wychodzi od samego Boga, który wzywa po imieniu i zaprasza do współpracy.
Homilia do dorosłych
17/01/21
To pytanie – „czego szukasz?” – zadałem kiedyś młodzieży podczas katechezy. Hierarchia wartości młodych ludzi była bardzo różna. Najczęściej na pierwszym miejscu były: miłość, szczęście, rodzina, przyjaźń… Gdzieś tam w dalszej kolejności pojawiał się również Bóg i wiara w Niego. Zwykle nie był na pierwszym miejscu. Jednak, obserwując życie, wiemy doskonale, że ludzkie pragnienia i marzenia niestety są ulotne i nie zawsze znajdują spełnienie.
Homilia do młodzieży
17/01/21 ks. Artur Filipiak
Tak samo reaguje Jezus. Odpowiada zaproszeniem: „Chodźcie, a zobaczycie”. Uczniowie korzystają z tego zaproszenia i cały dzień spędzają z Jezusem. Ten czas wystarczył, by zrozumieli: „Znaleźliśmy Mesjasza”. W tym momencie opuszczają na zawsze szkołę Jana Chrzciciela i zapisują się do szkoły Jezusa z Nazaretu. To było wydarzenie, które odmieniło ich życie. Tak głęboko zapadło im w pamięć, że nawet po dziesięcioleciach pamiętali: „Było to około godziny dziesiątej”. Czy i w naszym życiu, w naszej historii z Bogiem są takie godziny, które pamiętamy po latach, może nawet po dziesięcioleciach?
Homilia do dzieci
17/01/21 bp Antoni Długosz
Dzisiaj Pan Bóg przypomina nam o ważnym powołaniu młodego Samuela (obraz) na proroka, który przyjmuje prorocze zadanie, by w imieniu Pana Boga przekazywać swoim rodakom ważne Boże słowa. Z kolei Pan Jezus (obraz) daje zadania apostołom, by głosili Jego słowa i czyny. Jezus powołuje apostołów po imieniu, ponieważ doskonale zna każdego człowieka.