2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Chcę być córką i synem z powołania

17/01/21 bp Antoni Długosz
Dzisiaj Pan Bóg przypomina nam o ważnym powołaniu młodego Samuela (obraz) na proroka, który przyjmuje prorocze zadanie, by w imieniu Pana Boga przekazywać swoim rodakom ważne Boże słowa. Z kolei Pan Jezus (obraz) daje zadania apostołom, by głosili Jego słowa i czyny. Jezus powołuje apostołów po imieniu, ponieważ doskonale zna każdego człowieka.