2 niedziela okresu zwykłego
Sugestie słuchacza

Potrzebujemy wskazania, które pomoże nam zrozumieć! (sugestie słuchacza)

17/01/21 Rafał Bernard
Powołanie kojarzy się nam z wypełnianiem jakichś czynności szczególnie wysoko notowanych w społeczeństwie. Lekarz, nauczyciel, kapłan, społecznik, ojciec, matka. A sprzątaczka, strażnik więzienny, szeregowy pracownik w fabryce, osoba samotna ­– gdzież tu jakiś etos? A może my się z gruntu mylimy, utożsamiając powołanie z czymś wzniosłym? Tak więc, gdzie tkwi istota powołania? Czy w pełnieniu woli Boga? Czyż nie wiecie, że już nie należycie do samych siebie? – powie Paweł Apostoł.