2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Szukajcie, a znajdziecie

17/01/21 ks. Radosław Kacprzak
Kiedy rozważamy dzisiaj biblijne czytania widzimy wyraźnie, że słowem kluczem, które otwiera nasze serca, jest „powołanie”. Warto zauważyć, że zarówno w przypadku Samuela, ale też bohaterów Ewangelii, inicjatywa powołania wychodzi od samego Boga, który wzywa po imieniu i zaprasza do współpracy.