2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Znaleźliśmy Mesjasza

17/01/21 ks. Łukasz Bąbelek
Po okresie Narodzenia Pańskiego okres zwykły jest czasem kiedy możemy próbować realizować to, co Jezus nam pozostawił w ważnym czasie. Dzisiaj chcemy wyjaśnić dzieciom konieczność szukania Boga w swoim życiu.