2 niedziela okresu zwykłego
Sugestie programowe

Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa

17/01/21
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Okoliczności powołania pierwszych apostołów uświadamiają nam rolę autorytetu i jego świadectwa w odkrywaniu osobistego powołania, a właściwie w odkryciu Chrystusa, który jest źródłem każdego powołania (por. KKK 873–874).
Jan Chrzciciel wskazuje uczniom Jezusa, zaś Andrzej, jeden z uczniów Jana, przyprowadza rodzonego brata Szymona Piotra do Jezusa. Spotkania te zadecydują o ich losach, o całym ich życiu. Homilista ma tu możliwość przypomnienia tej z pozoru oczywistej prawdy, że w odkryciu powołania młodzieży i dzieciom trzeba koniecznie dopomóc.
Święty Paweł Apostoł ostrzega przez grzechem (rozpustą) i ukazuje godność ludzkiego ciała (KKK 364; 1004), i to w kontekście powołania właśnie („nie należycie do samych siebie”), na mocy którego mamy żyć dla Pana, złączeni z Nim, będący z Nim jedno duchem.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.