2 niedziela po Narodzeniu Pańskim
Sugestie programowe

Ci, którzy „wierzą w imię Jego”, zostają przemienieni, „stając się dziećmi Bożymi”.

03/01/21
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Słowo stało się ciałem, żeby być dla człowieka wzorem świętości. Jezus jest wzorem błogosławieństw i normą nowego Prawa: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12).
Miłość ta zakłada rzeczywistą ofiarę z siebie w pójściu za Nim (KKK 459). Boży zamysł miłości, który kieruje całą historią zbawienia, najpełniej odsłania się w Eucharystii (SC 8). Bóg, który w przedziwny sposób stworzył człowieka, w jeszcze przedziwniejszy rozpoczyna dzieło jego zbawienia. Homilista może przypomnieć prawdę, że Eucharystia jest syntezą, przewodnikiem i mocą na drogach ludzkiego losu.
 
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2020/2021